Notariskosten

Notariskosten

Notariskosten zijn een noodzakelijk iets. Iedere professional vraagt natuurlijk geld voor het werk dat hij verricht. De notaris is daar geen uitzondering op. Toch kunnen de notariskosten nog wel eens hoog oplopen. Vooral wanneer u ingewikkelde juridische constructies in bijvoorbeeld uw testament of huwelijkse voorwaarden op wilt laten nemen. Daarom kunt u er ook voor kiezen dit achterwege te laten en genoegen te nemen met een variant die wat meer op de standaard lijkt. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat u maar zo eens met een regeling opgescheept kunt raken die in het geheel niet past bij uw situatie.

Notariskosten zijn noodzakelijk

We kunnen hier dus van leren dat notariskosten noodzakelijk zijn. Wat ook wel eens zou mogen worden belicht, is het feit dat het ook geld op kan leveren. Trouwt u bijvoorbeeld niet in gemeenschap van goederen, maar onder het maken van huwelijkse voorwaarden en loopt uw echtgenote na een half jaar boos van uw weg met de papieren voor de scheiding al in de hand, dan hoeft u waarschijnlijk beduidend minder uit te keren aan de eens door u zo geliefde wederhelft. Ook als u kiest voor ingewikkelde fiscale constructies met betrekking tot uw erfenis kunt u zo duizenden euro’s besparen.

De notaris; een echte specialist

De notaris is dus een echte specialist en daarom is het ook niet vreemd dat de notariskosten soms wat hoog uit zullen vallen. Toch dient hij u van tevoren wel goed voor te lichten over hoe groot de kosten ongeveer zullen zijn, zodat u bij het krijgen van de factuur niet onaangenaam verrast wordt. Overigens dient hij u ook grondig voor te lichten over de juridische consequenties van de te passeren akte. Het daar uitgebreid op ingaan valt echter buiten het bestek van deze tekst. Ik verwijs naar de literatuur op dit punt.

Tags

top