Notaris

Notaris

Een notaris kunt u inschakelen als u dingen voor u of uw nabestaanden officieel wilt vastleggen. Dit wordt dan in een notariële akte vastgelegd. In principe staat het wettelijk beschreven waarvoor u zulke officiële documenten moet laten vaststellen. Naast het schrijven van verklaringen kunt u ook advies inwinnen over belangrijke situaties in uw leven zoals uw kinderen of uw eigendommen. Wellicht twijfelt u nog of u dit werkelijk op papier wilt laten zetten, een deskundige kan u dan hierin adviseren wat het nut is van dergelijke aktes.

Waarvoor gaat u naar een notaris?

Toch zijn er wel vaste gelegenheden of verklaringen waar een notaris bij betrokken moet worden. Voorbeelden hiervan zijn huwelijkse voorwaarden, voorwaarden voor een partnerschap, een testament en het kopen van een huis. Wanneer u dit door een juridisch tussenpersoon of adviseur laat vastleggen, dan heeft u zelf in handen wat er met uw eigendommen gebeurt als u komt te overlijden. Indien dit niet op papier staat dan wordt aan de hand van de wet stappen ondernomen. Door het opstellen van officiële documenten kunt u ongewenste acties met uw spullen voorkomen. Wanneer u een huis gaat kopen, dan wordt u eigenlijk al gedwongen alles op papier te zetten. In dat geval is een stel ook al genoodzaakt een samenlevingscontract te maken, als zij gezamenlijk het huis kopen. Het kan ook zijn dat u niet eigenaar bent van een huis, maar u wel bezittingen heeft die goed terecht moeten komen na uw overlijden. Dan kan u hiervoor een notaris in handen nemen.

Altijd voorbereid

Wanneer u alles notarieel vast laat leggen, dan bent u goed voorbereid. Niet alleen is dit van belang als u bent overleden, maar ook als u om wat voor reden dan ook niet in staat bent de beslissing te nemen. Dit kan zijn door ziekte of een ander lichamelijk letsel.

Tags

top