Hoe staat het met de huizenmarkt?

Hoe staat het met de huizenmarkt?

Het is iets dat veel mensen zich tegenwoordig afvragen: hoe staat het nu met de huizenmarkt? Of u nu een eigen huis bezit, of een woning huurt, voor een ieder is het van belang op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen betreffende de huizenmarkt. Zoals elk jaar daalt nog steeds de gemiddelde opbrengst van een huis. Dit vindt zijn weerslag in het gemiddelde vermogen van de Nederlander, die ook in 2012 is gedaald. Volgens berekeningen van economen valt het in verhouding met de crisis van de jaren ’80 gelukkig mee. De gemiddelde opbrengst van een huis neemt weliswaar af, maar het is voor nagenoeg iedereen momenteel financieel wat zwaarder. Niet alleen de huizenmarkt heeft het zwaar, ook op andere gebieden -zoals de arbeidsmarkt- is het tegenwoordig even moeilijk. Het staat allemaal een beetje op slot, doordat mensen vanzelfsprekend wat terughoudener zijn met het doen van grote aankopen. En een huis is voor veel mensen de grootste aankoop die zij in hun leven zullen doen. Niet zelden blijven mensen hun leven in dezelfde woning wonen.

De verwachtingen omtrent de huizenmarkt

Economen, makelaars en andere experts verwachten dat de huizenmarkt de komende jaren weer aantrekt. De gemiddelde prijs van een huis daalt nog steeds, maar deze daling wordt met de jaren minder. Verwacht wordt dat over enkele jaren de prijs stabiliseert en dat de economie weer aantrekt. Nederland zal dan weer wat minder gespannen naar de huizenmarkt kijken. Het plezier dat kan komen kijken bij van het verkopen en kopen van vastgoed zal dan gelukkig weer groter zijn.

Geen zorgen

Maakt u dus niet al te veel zorgen; ook al verkeren we met z’n allen momenteel in wat zwaarder vaarwater, de verwachtingen zijn positief. Blijft u dus vooral niet te terughoudend bij het kijken naar huizen.

Tags

top