Waarde van uw huis

Waardebepaling van je huis

Eén van de lastigste vragen waar je tegenaan loopt als je je huis wilt verkopen is de waardebepaling van je woning. Hoeveel moet je vragen voor je huis, en hoe bepaal je dat?

Waardebepaling Zelfs voor deskundigen is het lang niet altijd makkelijk om de waarde van een woning juist in te schatten. Er zijn veel factoren die meespelen, en dan zijn er ook nog eens de schommelingen in de markt die van grote invloed zijn. Voor een leek is het dus nog moeilijker om de woning op de juiste waarde in te schatten.

Vergelijken met andere huizen De meest gebruikte methode van waardebepaling is die van het vergelijken met andere woningen. Door bij soortgelijke woningen te kijken naar de vraagprijs, komt je al een heel eind.

Bij twee identieke huizen is het vrij gemakkelijk om tot een waardebepaling te komen. Het punt is dat er meestal geen twee huizen hetzelfde zijn, ook als zijn ze volgens hetzelfde ontwerp gebouwd, er zijn altijd ook nog andere factoren die meespelen. Want het woonoppervlak en de indeling kunnen misschien hetzelfde zijn, het onderhoud, de ligging en zelfs de buren zijn ook bepalend voor de waarde van een huis. Kijk dus op welke punten soortgelijke woningen overeenkomen en op welke punten ze verschillen.

Kadaster Om erachter te komen welke huizen er voor welk bedrag verkocht zijn, kun je tegen betaling bij het kadaster de woningtransacties opvragen. Maar houd er wel rekening mee dat de gegevens van het kadaster niet heel erg actueel zijn, het kan dus goed zijn dat de informatie die je krijgt al een paar maanden oud is. Informatie van het kadaster is heel handig als je toevallig weet dat een bepaalde woning die vergelijkbaar is met de jouwe onlangs is verkocht. Uiteraard kun je zelf ook advertenties en krantjes van makelaars gebruiken om verkoopprijzen te weten te komen.

Taxateur Voor verkoop- en vraagprijsgegevens kun je eventueel ook een makelaar benaderen. Maar meestal zal je dan ook deze makelaar in moeten huren voor de verkoop van je huis. Indien je zelf je woning wilt verkopen zonder de bemiddeling van een makelaar en je vindt het moeilijk om een juiste waarde in te schatten, dan kun je altijd een taxateur laten komen die een accurate waardebepaling kan maken. Een taxateur moet je uiteraard betalen, maar een verkeerde vraagprijs kan je duur komen te staan. Als je te veel vraagt, krijg je geen kopers en te weinig heb je natuurlijk ook liever niet!

WOZ

Als huiseigenaar krijgt u te maken met de WOZ, Wet Waardebepaling Onroerende Zaken. Aan de hand van deze wet bepaalt de fiscus de waarde in het economisch verkeer van uw woning.

De overheid wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen:
– de onroerendezaakbelasting;
– het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting;
– de waterschapslasten.
– De WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen eenduidig verlopen. De gemeente is overigens de opdrachtgever van deze taxatie.
– De gemeente stelt in het kader van de WOZ een taxateur aan. Deze gaat altijd uit van de waarde in het economisch verkeer.
– Nadat de taxatie is uitgevoerd, ontvangt u van de gemeente een beschikking. De waarde die daarin is vastgesteld, geldt voor vier jaar. De belastingdienst en de waterschappen ontvangen ook een afschrift. Voor andere partijen is het rapport in principe geheim.
– Als u zich niet kunt vinden in de WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. U kunt ook een makelaar vragen een taxatie uit te voeren. Zijn rapport kunt u dan gebruiken bij uw bezwaar op de beschikking.

Elementen die de waarde van uw huis bepalen

Een makelaar kan antwoord geven op de vraag wat een woning waard is door een taxatie uit te voeren. Zijn bevindingen geeft hij weer in een taxatierapport.

Tijdens de inspectie van een woning let de taxateur op verschillende aspecten, bijvoorbeeld:
– de staat van het onderhoud;
– inhoud en oppervlakte;
– de functionaliteit van de indeling;
– de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen;
– mate van isolatie en energiezuinige maatregelen;
– verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpacht);
– ligging en omgeving.

Bovendien brengt de taxateur overige omstandigheden in kaart die de waarde kunnen beïnvloeden.
– Hij let op de prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen. De makelaar kent deze markt als geen ander.
– De taxateur kijkt ook naar toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse.
– Door middel van een kadastraal onderzoek kan hij nagaan of datgene wat hij in uw woning waarneemt, overeenkomt met de gegevens van het Kadaster.

Taxatie bij verkoop huis

Hoeveel is een huis waard? Deze vraag komt bijvoorbeeld aan de orde als u uw woning wilt verkopen. Bij een makelaar kunt u terecht voor een deskundig oordeel, want een makelaar is tevens taxateur.

Een taxatie kan verschillende doelen hebben. Dat heeft te maken met het feit dat een woning verschillende soorten waarden heeft. Een verkoper die zich afvraagt wat een goede vraagprijs is, wil een andere waarde weten dan een verzekeringsmaatschappij die de herbouwwaarde wil achterhalen. We onderscheiden de volgende waardebegrippen.

– Als u wilt weten wat een huis opbrengt bij aankoop of verkoop, vraagt u naar de onderhandse verkoopwaarde.
– Heeft u een hypotheek nodig, dan is de bank geïnteresseerd in de executiewaarde. Dat is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer betaalt.
– Een verzekeringsmaatschappij wil de herbouwwaarde van uw woning achterhalen, zodat de verzekerde waarde in de polis kan worden opgenomen en de jaarpremie kan worden vastgesteld.
– De belastingdienst wil de waarde in het economische verkeer van uw woning weten, onder meer om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ.
– Stel dat u uw woning in verband met tijdelijke afwezigheid wilt verhuren. In dat geval bent u geïnteresseerd in de economische huurwaarde van uw woning.

Vraagprijs huis

De eerste stap naar het verkopen van uw woning is het vaststellen van de vraagprijs. Deze prijs mag niet te laag, maar ook niet te hoog zijn. Enkele middelen die u kunt inzetten om een goede vraagprijs voor uw huis te bepalen zijn de volgende.

U kunt uw woning laten taxeren door een taxateur. Deze beoordeelt de woning op uiteenlopende punten, zoals: staat van onderhoud, grootte, ligging, mate van isolatie en energiezuinige maatregelen. Ook kunt u zich op de hoogte stellen van vraagprijzen van vergelijkbare woningen in uw buurt, bijvoorbeeld door te zoeken op deze website of elders op internet.

De waarde van uw huis inschatten en verhogen

Een hogere prijs voor uw huis krijgen ? Wat kunt u doen ?
Verbouwen en onderhoud
Alvorens uw huis te verkopen, kan het zeer interessant zijn om eerst nog uw huis te verbouwen. Door uw huis op de juiste punten te verbeteren, kan uw huis aanzienlijk meer opbrengen. Een grote groep kopers is n.l. op zoek naar een huis waar ze zo in kan en is bereid hiervoor wat extra te betalen.

Verbeteringen die gewaardeerd worden, zijn o.a.:
– Een houten vloer (wordt als sfeervol ervaren);
– Een dakterras (wordt als apart ervaren);
– Een zwembad (wordt als luxe ervaren);
– Dubbel glas (wordt als noodzakelijk ervaren);
– Een ligbad (wordt als aangenaam ervaren).

Afgeraden wordt o.a.:
– Groot onderhoud, bijvoorbeeld een nieuw dak (kopers kiezen een huis meestal, omdat ze het mooi vinden en niet omdat het een goed dak heeft.);
– Schrootjes (wordt als ouderwets ervaren);
– Keuken (hangt te veel van iemands persoonlijke smaak af).

Als u de juiste verbeteringen aangebracht heeft, kunt u, met de huidige huizenmarkt, in korte tijd, veel geld verdienen.

top